Wki

Vanaf april 2024 worden er kwaliteitseisen gesteld aan de buitengerechtelijke incassodienstverlening. De Wet Kwaliteit incassodienstverlening (Wki) en het bijbehorende besluit zijn dan van toepassing. 

Lees verder >>