Veelgestelde vragen

AANMANING

U heeft een aanmaning van ons ontvangen. Dit betekent dat u een factuur van onze opdrachtgever niet op tijd heeft betaald. Zij hebben de vordering uit handen gegeven aan ons. Wij verzoeken u om vanaf dit moment alleen nog met Armaere te communiceren hierover, onder vermelding van het dossiernummer.

U kunt het totaalbedrag van de vordering via iDeal veilig en snel betalen. Zodra de volledige betaling is ontvangen, zullen wij het dossier sluiten. IK WIL DIRECT BETALEN

Bent u niet in staat om het gehele bedrag ineens te betalen? Dan is het mogelijk om in termijnen te betalen. U kunt hier een voorstel doen, wij leggen deze daarna voor aan onze opdrachtgever.

Niets doen is geen optie. Armaere zet dan de incasso voort en dat betekent dat er alleen maar meer kosten bijkomen. U kunt deze onnodige extra kosten voorkomen door direct te betalen.

BESLAG

Een beslag is een maatregel die door een deurwaarder getroffen kan worden. Wij leggen beslag op bepaalde bezittingen, waar u dan (tijdelijk) geen gebruik meer van kunt maken. Deze maatregel wordt altijd van tevoren aangekondigd. Er zijn verschillende beslagen.

De gerechtsdeurwaarder mag beslag leggen op bankrekeningen, inkomen (salaris/uitkering), toeslag van de Belastingdienst, teruggave van de Belastingdienst, inboedel, auto, woning en onroerende zaken.

Als Armaere beslag legt op uw inkomen, krijgt uw werkgever of uitkeringsinstantie bericht van ons. Een deel van uw inkomen wordt dan aan ons afgedragen om uw openstaande schuld af te lossen. Dit wordt altijd aangekondigd en gebeurt pas nadat we daarvoor toestemming hebben gekregen van de rechter.

De schuldeiser heeft op een bepaald moment de vordering aan Armaere overgedragen. Pas na diverse contactpogingen, een dagvaarding en een vonnis, mag er beslag worden gelegd op uw bezittingen. Dit gebeurt om de openstaande schuld zo snel mogelijk te voldoen. U kunt dit voorkomen door de vordering zo snel mogelijk te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Betalingsregeling

Direct betalen

De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen dat niet valt onder het beslag. Op dit deel mogen wij geen beslag leggen. Deze beslagvrije voet houdt rekening met een minimumbedrag dat nodig is om van te leven. Zodat u de huur, boodschappen en zorgverzekering kunt betalen. Via deze link kunt u zelf de hoogte van uw beslagvrije voet berekenen en nagaan of het door ons vastgestelde bedrag klopt.

 

Als u op tijd betaalt, voorkomt u een BKR-registratie. Wanneer er een betaalachterstand is, ontvangt u hierover bericht van de kredietverstrekker. Bij Stichting BKR wordt een achterstandsmelding gemaakt als er geen betaling plaatsvindt of contact is geweest over het treffen van een betalingsregeling. U ontvangt hiervan altijd eerst een waarschuwing met een laatste kans om de negatieve BKR-registratie te voorkomen.

 

BETALEN

U kunt op verschillende manieren betalen. De snelste en gemakkelijkste manier is via onze website.

DAGVAARDING

Heeft één van onze deurwaarders een dagvaarding bij u bezorgd? Op dit document staat op welke vordering(en) de dagvaarding van toepassing is. Als u binnen drie dagen voor de zittingsdatum betaalt, kunt u voorkomen dat de rechter u veroordeelt tot betaling. Het totaalbedrag vindt u op de dagvaarding. Neem gerust contact met ons op voor meer uitleg of het treffen van een betalingsregeling.

Stuur de brief retour afzender en vermeld op de envelop dat de persoon niet meer op het adres woont. Ons adres is:

Armaere
Het Rietveld 55-A
7321 CT Apeldoorn

ONTRUIMING

Voordat wij overgaan tot ontruiming, hebben we op alle mogelijke manieren geprobeerd om met u iets te regelen voor het inlopen van de betaalachterstand. De verhuurder heeft u herinneringen gestuurd, daarna bent u door ons en soms nog een andere partij gevraagd te betalen en contact op te nemen. Helaas heeft dit niet geleid tot een oplossing. Om te voorkomen dat uw huurachterstand verder oploopt en de verhuurder inkomsten misloopt, hebben we de rechter verzocht om de huurovereenkomst te ontbinden en uw woning te ontruimen. Hiervan hebben u op de hoogte gebracht. De deurwaarder is bij u langs geweest met het vonnis en aankondiging van de ontruiming.

Ik wil de ontruiming voorkomen en alsnog betalen

Ontruiming voorkomen en de openstaande schuld betalen of een regeling treffen? Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Wij overleggen daarna met de verhuurder.

Ik wil de woning verlaten

Als de woning wordt ontruimd, wordt de inboedel die nog aanwezig is, opgeslagen. Dat doet de gemeente of verhuurder. Daarom is het verstandig om ervoor te zorgen dat de woning leeg wordt opgeleverd. Lever de sleutels in bij de verhuurder. Voor de opslag van inboedel worden opslagkosten berekend. Als u ervoor zorgt dat alle aanwezige spullen voor de ontruiming weg zijn, voorkomt u extra kosten.

SCHULDEN

Heeft u veel schulden en lukt het niet om deze allemaal af te betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact op voor hulp. De gemeente of schuldhulpverlening kunnen helpen. Hoe langer u hiermee wacht, hoe hoger uw schulden oplopen. Onderneem actie om samen met hen de schulden aan te pakken of voor ondersteuning bij het aanvragen van een schuldsaneringstraject.

Worden uw geldzaken geregeld door een bewindvoerder? Stuur ons de beschikking en gegevens van de instantie die dit voor u regelt. Wij zorgen ervoor dat alle correspondentie voortaan via de bewindvoerder verloopt.

VONNIS

Heeft onze deurwaarder aan u een vonnis overhandigd? In dit vonnis staat precies waarvoor u bent veroordeeld. Moet u een betalingsachterstand voldoen? Vul dan zo snel mogelijk het inkomsten- en uitgavenformulier in en vergeet niet om de gevraagde gegevens mee te sturen. Op het vonnis staat de datum vermeld waarop de schuld betaald moet zijn. Betaal direct of neem contact met ons op om een betalingsregeling te treffen. Als u geen actie onderneemt, kan er beslag worden gelegd op uw inkomsten of bezittingen.