Huurincasso

Huurdossiers vereisen een specialistische en sociale aanpak. Het enerzijds voorkomen van een ontruiming moet hand in hand gaan met een welwillende huurder. Armaere hanteert een sociale werkwijze, waarmee we voorkomen dat huurders nog verder in de problemen komen en we proberen elke ontruiming te voorkomen.

Gerechtsdeurwaarder na minnelijke fase

Behandelt u de huurdossiers bij voorkeur zelf zolang het kan? Armaere helpt ook graag vanaf de volgende stap: het opstellen van de dagvaarding, het waarnemen van de procedure en de executie van het vonnis. Indien gewenst proberen we eerst nogmaals om samen met de huurder tot een oplossing te komen. Onze tussenkomst zorgt in sommige gevallen alsnog voor een oplossing, zodat we ontruiming kunnen voorkomen. Daarnaast helpen we u om lastige huurders uit hun woning te zetten als dat nodig is, bijvoorbeeld bij geluidsoverlast of criminele praktijken.

Tijdig ingrijpen – specialistische huurincasso

Elke huurder met een huurachterstand is gebaat bij tijdig ingrijpen. Wij willen inzicht krijgen in de reden van de achterstand. Hoe sneller we dat helder hebben, hoe meer kans er is op een succesvolle oplossing. De achterstand proberen we dan ook te beperken en samen met de huurder zoeken we naar een werkbare oplossing.

Speciaal voor woningcorporaties hebben we een minnelijk traject waarbij we alles inzetten om huurders op een respectvolle manier stimuleren om hun maandelijkse huur tijdig te betalen. In een vroeg stadium signaleren we eventuele problemen signaleren en ondernemen snel actie. Dat kan door het treffen van een betalingsregeling of met een doorverwijzing naar een schuldhulpinstantie.

Pas als alle minnelijke middelen niet het gewenste resultaat hebben, starten we een gerechtelijke procedure. Want een verregaande maatregel als ontruiming, daar schiet niemand iets mee op. Helaas is het in uitzonderlijke gevallen niet te voorkomen. Ook daarbij helpt Armaere u graag.

Heeft u een vraag?
Vul ons formulier in.