Maatschappelijke betrokkenheid

Armaere is als gerechtsdeurwaarderskantoor zeer maatschappelijk betrokken. Onze insteek is dat er in een schuldenpositie gezocht wordt naar een oplossing waar alle partijen bij gebaat zijn. Dit betekent dat de debiteur perspectief heeft op het oplossen van de schuldpositie en dat de opdrachtgever zicht heeft op betaling van het openstaande bedrag.

Zorgvuldige behandeling van debiteuren

Wie schulden heeft, bevindt zich in een kwetsbare positie. Dat realiseren wij onszelf maar al te goed. Als Armaere nemen wij daarin onze verantwoordelijkheid door debiteuren op een sociale en zorgvuldige manier te benaderen. We doen ons uiterste best om naar oplossingen te zoeken waar alle betrokkenen uiteindelijk profijt van hebben. Het doet ons goed wanneer we kunnen doorpakken en een zaak tot een goed einde kunnen brengen, maar doen dat nooit ten koste van iemand. Daarin laten wij sociale en maatschappelijke zaken meewegen bij de beslissingen die wij nemen. Dat gaat altijd in samenspraak met alle betrokken partijen.

Deze manier van werken garandeert een sociale en respectvolle aanpak richting uw debiteur. Hierdoor zorgen wij ervoor dat het goede imago van uw organisatie in stand wordt gehouden als u ons inschakelt als uw gerechtsdeurwaarder.