Wki

Vanaf april 2024 worden er kwaliteitseisen gesteld aan de buitengerechtelijke incassodienstverlening. De Wet Kwaliteit incassodienstverlening (Wki) en het bijbehorende besluit zijn dan van toepassing. 

De regels zijn van toepassing op een incassodienstverlener in de volgende gevallen:

  • er worden buitengerechtelijke incassowerkzaamheden uitgevoerd,
  • en schulden worden geind namens derden bij (natuurlijke) personen die wonen in Nederland;
  • of nadat een vordering is doorverkocht;

Incassodienstverleners dienen verplicht te zijn ingeschreven in een register bij Justis. Hier kan door een ieder worden nagegaan of de dienstverlener voldoet aan de kwaliteitsregels. Er zal een overgangsperiode (van 1 jaar) van toepassing zijn op bestaande dienstverleners. 

Ook Armaere valt onder de reikwijdte van deze Wet. Wel zijn wij als gerechtsdeurwaarderskantoor vrijgesteld van inschrijving in genoemd register, dit omdat bij de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (de KBvG) al een register wordt aangehouden, waar wij staan ingeschreven. 

Als de dienstverlener niet aan de regels voldoet en de schuldeiser schakelt zo’n partij in, dan loopt de schuldeiser het risico dat de buitengerechtelijke incassokosten niet (in rechte) van de schuldenaar kunnen worden gevorderd, ook niet in het geval van een opvolgende dienstverlener. Het is aan de schuldeiser om dit voor het ter incasso uit handen geven van de vordering te controleren. 

De nieuwe wet vereist van alle medewerkers een minimaal opleidingsvereiste, waaraan alle medewerkers van Armaere voldoen. Jaarlijks zal de kwaliteit worden geborgd door het volgen van cursussen.

Terug naar overzicht