Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Onder deze wet gelden nu aanvullende regels voor verhuur van woonruimte en voor verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. De kern van deze wetgeving is de introductie van een algemene landelijke norm voor goed verhuurderschap. Handhaving van deze basisnorm zal plaatsvinden op gemeentelijk niveau. Hierdoor moeten ongewenste vormen van verhuurderschap worden voorkomen en tegengegaan.

De inhoud van de Wet goed verhuurderschap vind je hier:

Terug naar overzicht