Europese Dag van de Privacy (28 januari)

Op 28 januari vindt de Europese Dag van de Privacy plaats. Op deze dag wordt wereldwijd extra aandacht gegeven aan het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de noodzaak daarvan. Deze speciale dag is gericht op het voorlichten over de rechten onder de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Nederlandse toezichthouder is belast met het handhaven van de AVG. Daarnaast worden bedrijven en organisaties aangemoedigd om op deze dag hun inspanningen voor de bescherming van persoonsgegevens te intensiveren.


Hoe is deze dag tot stand gekomen?

In 2007 werd de Dag van de Privacy officieel geïnitieerd door de Raad van Europa, met steun van de Europese Commissie. Deze jaarlijkse viering valt jaarlijks op 28 januari, de dag dat in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.


Waarom vindt Armaere privacy van haar klanten en opdrachtgevers zo belangrijk?

“Privacy beschouwen wij bij Armaere als een groot goed. Het is een must om dit goed te borgen. Wij als kantoor hebben veel opdrachtgevers en beschikken daardoor over een aanzienlijke hoeveelheid aan gegevens. Het zorgvuldig omgaan daarmee is voor ons niet nieuw”, aldus Ivio Damming, gerechtsdeurwaarder bij Armaere.

Privacykwesties zijn vaak onderwerp van gesprek bij opdrachtgevers. Wij beoordelen bijvoorbeeld welke gegevens worden gedeeld, wie toegang heeft en hoelang de gegevens worden bewaard.

De gegevens van onze klanten zijn veilig bij Armaere!

Terug naar overzicht