Bedrijfsbeëindiging van uw debiteur of een ‘lege’ bv

Dagelijks worden ondernemingen ontbonden. Een onderneming ontbinden is op zichzelf geen probleem. Het is wel een probleem als de onderneming nog schulden heeft en de schuldeiser(s) hun vordering(en) willen incasseren. Gelukkig zijn er in de praktijk meerdere mogelijkheden om een vordering op een opgeheven besloten vennootschap (hierna: bv) alsnog te verhalen. Bedrijfsbeëindiging door een debiteur betekent namelijk niet dat de vordering op deze partij automatisch komt te vervallen. Ditzelfde geldt voor een ‘lege’ bv. De term lege bv is niet helemaal juist. Een lege bv is een bv zonder economische activiteit oftewel geen baten en/of schulden.[1] Echter, wordt in de volksmond gesproken over een lege bv indien de vordering niet geïncasseerd kan worden.

De lege bv: een kansloze zaak

Op het moment dat de vordering op een bv niet kan worden geïncasseerd en het executietraject geen doel heeft getroffen, wordt er in de deurwaarderij gesproken over een ‘lege’ bv. Ofwel een kansloze zaak. Helaas is dit vaak hetzelfde probleem bij een ontbonden bv, een kansloze zaak. In de meeste gevallen – als het executietraject geen resultaat biedt – zijn er geen baten en wordt de bv daarom ontbonden door de bestuurders. Tevens is de Kamer van Koophandel (KvK) verplicht een rechtspersoon die in het Handelsregister staat ingeschreven te ontbinden als er aan de vereisten daarvan is voldaan. Hierbij kan worden gedacht aan het niet tijdig openbaar maken van de jaarstukken.[2] Dit zijn de twee meest voorkomende manieren van ontbinden van een bv binnen Armaere.

Bedrijfsbeeïndiging: wat nu?

In het geval van bedrijfsbeëindiging van uw debiteur of een ‘lege’ bv is er gelukkig een drietal opties. Deze opties worden in de volgende artikelen uitgediept. Hieronder staat de volgorde van de komende artikelen met daarin een korte toelichting van de onderwerpen:

  • Vereffening of een verzoek tot heropening van de vereffening indienen bij de rechtbank. Indien de bv reeds is ontbonden, moet het vermogen van de rechtspersoon vereffend worden. Dit houdt in dat de baten van de bv worden verdeeld en afgewikkeld. Als er geen bekende baten – voor zover bekend bij vereffenaar – meer aanwezig zijn, houdt de rechtspersoon op te bestaan. Echter, kan het voorkomen dat, nadat de rechtspersoon is opgehouden te bestaan, nog een schuldeiser opkomt of dat van het bestaan van een bate blijkt. In dat geval kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende de vereffening heropenen.
  • Als de (ontbonden) bv – naar verwachting – geen baten heeft, terwijl zij ook niet over gaat tot het betalen van de openstaande vordering, dan is het mogelijk om het faillissement van de bv aan te vragen.
  • In sommige gevallen kan ook de oud-bestuurder van de bv persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Indien blijkt dat de oud-bestuurder de bv heeft ontbonden zonder te vereffenen, terwijl er baten aanwezig waren en er is een eisende partij die nog een vordering op de bv heeft. De oud-bestuurder kan in zijn privévermogen aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad. Het is dan aan de eisende partij om aan te tonen dat zij het ten onrechte niet-vereffenen van de bv tot schade heeft geleid en dat de oud-bestuurder daarvoor aansprakelijk is.

Hierboven staat beknopt wat uw opties zijn in het geval van bedrijfsbeëindiging van uw debiteur of een ‘lege’ bv. In de volgende artikelen zal er een (volledigere) uitleg volgen. Indien u vragen heeft over uw vordering ten aanzien van een ontbonden of ‘lege’ bv, neem gerust contact met ons op.

[1] Legalloyd, Een lege BV: wat moet je ermee?, Maart 2021, Legalloyd.nl.

[2] Ondernemingsplein, Wanneer en hoe wordt een lege rechtspersoon ontbonden?, Maart 2021, ondernemersplein.kvk.nl.

Dit artikel is geschreven door Samantha Plekker

Terug naar overzicht